Soil Association

soil associationProdukty posiadające certyfikat SOIL ASSOCIATION zawierają minimum 75% - 95% składników organicznych. Spełniają wymogi przewidziane dla kosmetyków ekologicznych – włącznie z zasadami ekologicznej uprawy roślin oraz poszanowaniem dla środowiska naturalnego w całym procesie produkcyjnym

Do góry