Ekogwarancja PTRE

ekogwarancjaEkogwarancja PTRE jest obecnie największą ogólnopolską jednostką certyfikującą produkty spełniające wymagania Unii Europejskiej zawarte w Rozporządzeniu 2092/91/EWG, wdrożonym do polskiego prawa ustawą o rolnictwie ekologicznym.

Do góry