AB Cert

ABCertABCERT jest to certyfikat nadawany producentom żywności organicznej i innych organicznych wyrobów. Certyfikacji podlegają wszystkie stadia produkcji od nasion, uprawę, zbiór, przechowywanie, przetwarzanie i produkt końcowy. Wymaga się, aby produkty oragniczne na każdym stadium produkcji były objęte monitoringiem i tym samym certyfikatem. AB CERT w szczególności zwraca uwagę na brak i badanie produktów pod względem zawartości substancji niedozwolonych, osobne linie produkcyjne dla produkcji organicznej, monitoring dostawców i odbiorców i ciągłe niespodziewane kontrole przedsiębiorców oznaczonych certyfikatem.

Do góry