Przedstawiamy Państwu listę certyfikatów, oznaczeń i symboli, jakie znajdą Państwo na produktach sprzedawanych w naszym sklepie. Na różnych produktach, w różnych krajach pochodzenia zamieszczane są inne oznaczenia, dlatego istotne jest przy wyborze produktów w sklepie, żeby znać przynajmniej pobieżnie ich znaczenie. Niektóre znaki występują w wielu wersjach, ale my przedstawiamy naszym zdaniem te najbardziej popularne.

 

ABCertABCERT jest to certyfikat nadawany producentom żywności organicznej i innych organicznych wyrobów. Certyfikacji podlegają wszystkie stadia produkcji od nasion, uprawę, zbiór, przechowywanie, przetwarzanie i produkt końcowy. Wymaga się, aby produkty oragniczne na każdym stadium produkcji były objęte monitoringiem i tym samym certyfikatem. AB CERT w szczególności zwraca uwagę na brak i badanie produktów pod względem zawartości substancji niedozwolonych, osobne linie produkcyjne dla produkcji organicznej, monitoring dostawców i odbiorców i ciągłe niespodziewane kontrole przedsiębiorców oznaczonych certyfikatem.

c agriculture biologique fr logo1Agriculture Biologique to stowarzyszenie non-profit służące rozwojowi i promocji rolnictwa ekologicznego. Certyfikat AB, przyznawany jest przez francuskie Ministerstwo Rolnictwa. Potwierdza, że producent spełnia wszystkie wymagania rolnictwa ekologicznego UE i gwarantuje, że co najmniej 95% składników rolnych danego produktu jest pozyskiwanych z upraw ekologicznych.

bdihTen znak ekologiczny informuje konsumenta, że do produkcji kosmetyków zostały użyte tylko surowce naturalne, takie jak: oleje roślinne, ekstrakty ziołowe, olejki eteryczne i substancje zapachowe pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych lub dzikich zbiorów.

bioCosmeticsW myśl Karty Cosmébio procent składników jest jasno wskazany na wszystkich opakowaniach produktów certyfikowanych, noszących znaki BIO i ECO. Cały skład produktu jest dokładnie kontrolowany według ścisłych zasad – musi zawierać minimum 95 proc. naturalnych składników pochodzących z upraw biologicznych, 5 proc. produktu może zawierać ilości syntetycznych substancji, które nadal nie są dostępne w postaci naturalnej (składniki te muszą spełniać bardzo wąskie wymagania tzw. listy pozytywnej, wykluczającej m.in. stosowanie PEG, silikonów, pochodnych przemysłu petrochemicznego).

biodegradableTworzywa sztuczne mające możliwości rozkładu biologicznego. Produkty ekologiczne z tym symbolem ekologicznym są w pełni biodegradowalne i mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska.

BPAFreeOznaczenie, że produkt jest wolny od Bisfenolu A (BPA) – związku chemicznego, który może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie Twojego dziecka. BPA może wywoływać wady wrodzone, nadpobudliwość, obniżenie płodności, otyłość, zwiększone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

BIO SIEGELBio-Siegel to niemiecki certyfikat rolnictwa ekologicznego, który powstał w 2001 roku i do dzisiaj jest najpowszechniej wykorzystywanym symbolem do znakowania żywności ekologicznej.

logoUEProdukty w ofercie Bio Planet certyfikowane są przez polską jednostkę certyfikującą AgroBioTest i posiadają certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07-07904.

iceaICEA - Instytut Certyfikacji Etyki Środowiska - jeden z najważniejszych organów certyfikujących produkty naturalne i organiczne we Włoszech i Europie.
Włoskie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego (AIAB) oraz Instytut Etyki Certyfikacji (ICEA) we współpracy z grupą producentów jak i konsumentów, opracowało wytyczne dla naturalnych i ekologicznych kosmetyków.

Czytaj więcej...

demeterOznaczane są nim naturalne kosmetyki (ale również żywność i wyroby z wełny i bawełny) pochodzące z upraw biologiczno-dynamicznych czyli powstałe bez użycia nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin.
Oznaczenie nadawane jest przez Stowarzyszenie Demeter (Niemcy).

Lista produktów którym przyznano certyfikat Demeter można znaleźć na stronie www.demeter.net

ECOCONTROLSymbol umieszczany jest na środkach czystości i środkach do prania.
Stanowi gwarancję, że podczas produkcji nie stosowano enzymów, środków petrochemicznych ani też częściowo petrochemicznych środków powierzchniowo czynnych, nie używano jakichkolwiek petrochemicznych ani też częściowo petrochemicznych konserwantów, wykorzystano czyste oleje roślinne z kontrolowanych upraw ekologicznych, zastosowano czyste oleje eteryczne, pochodzące w około 85-90% z kontrolowanych upraw ekologicznych.

Eco Label1Europejski znak ekologiczny na wyrobach wskazuje, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu, ponieważ spełniają opublikowane kryteria środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie UE.

logo ecocertEcocert to międzynarodowe stowarzyszenie zorientowane na kwestie ochrony środowiska, które aprobuje ponad 80 krajów na całym świecie (także Japonia i Stany Zjednoczone). Znak ECOCERT od lat cieszy się reputacją i zaufaniem konsumentów, jest gwarantem najwyższej jakości produktów.
Czytaj więcej...

eco garantie greenZnak znajduje się na środkach do prania, środkach czystości oraz środkach do pielęgnacji do ciała, których proces produkcji jest ekologiczny i bezpieczny oraz zapewnia równowagę między ludźmi, roślinnością i zwierzętami z zachowaniem kryteriów jakościowych i ekonomicznych.
Certyfikat przyznawany jest gdy dany produkt zgodny jest z wymogami belgijskiego instytutu certyfikującego PROBILA UNITRAB.

EcoLogoCertyfikat EcoLogo to restrykcyjny certyfikat ekologiczny w Ameryce Północnej a dokładniej w Kanadzie. Jest to jeden z najbardziej rygorystycznych certyfikatów. Uważany za „Złoty Standard”. Wymagania podobne jak przy certyfikacie Green Seal.

549px Logo EKO svgOficjalnym właścicielem znaku EKO jest SKAL, holenderski organ kontroli żywności ekologicznej działający z upoważnienia holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa. SKAL istnieje od 1985 roku, zarejestrował ponad 1600 gospodarstw rolnych i ok. 1900 jednostek przetwarzania.

ekogwarancjaEkogwarancja PTRE jest obecnie największą ogólnopolską jednostką certyfikującą produkty spełniające wymagania Unii Europejskiej zawarte w Rozporządzeniu 2092/91/EWG, wdrożonym do polskiego prawa ustawą o rolnictwie ekologicznym.

fairtradeMiędzynarodowy znak nadawany przez organizacje zrzeszone Labeling Organizations International (FLO), producentom przestrzegającym standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli tym, którzy spełniają kryteria takie jak: równe traktowanie kobiet i mężczyzn, sprawiedliwe płace, uczciwe ceny za produkty, określone standardy ekologiczne.
Certyfikacja tym znakiem obejmuje takie produkty jak: banany, cukier, herbatę, kakao, kawę, miód, owoce suszone, owoce i warzywa świeże, soki, orzechy/ziarna oleiste, przyprawy, ryż, wino, kwiaty cięte, rośliny ozdobne oraz piłki sportowe.

Do góry